Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

 

OPĆI UVJETI REZERVIRANJA

 

Zahvaljujemo na rezervaciji te molimo da obratite pažnju na slijedeće.
Prilikom izvršene rezervacije kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima rezerviranja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima rezerviranja postaje pravna obveza kako za kupca tako i za tvrtku Imperial d.d.. Prilikom rezervacije kupac je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

HOTEL / TURISTIČKO NASELJE / APARTMAN 

Za rezervaciju smještaja i ostalih usluga u hotelima, turističkim naseljima, apartmanima i vilama potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% prilikom izvršenja rezervacije. Ostatak iznosa računa uplaćuje se na recepciji smještajnog objekta tijekom boravka, najkasnije na dan odjave. Povrat akontacije umanjen za troškove usluga banke je moguće zatražiti ako je rezervacija otkazana 7 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 0 do 7 dana prije dolaska akontacija se ne vraća.

U slučaju otkaza rezervacije, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
- za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od cijene usluga
- u slučaju otkaza zbog više sile, kupac je dužan predočiti pismenu potvrdu o nastaloj višoj sili, a Imperial d.d. zaračunava samo stvarne troškove otkaza rezervacije, od maksimalno 25% od ukupne vrijednosti usluge

Ukoliko kupac u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Imperialu d.d. ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Imperial d.d. zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ako kupac koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Imperial d.d. zaračunati će samo eventualno nastale stvarne troškove uzrokovane izmjenom rezervacije.

U slučaju da kupac želi izmijeniti rezervaciju izvršenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno
e-mailom: reservations@imperial.hr. Imperial d.d. će prema raspoloživim mogućnostima kupcu potvrditi izmjenu rezervacije te navesti nove uvjete rezervacije. U slučaju da izmjena rezervacije nije moguća te ako zbog toga kupac odustane od potvrđene rezervacije, odnosno u slučaju da kupac zatraži otkaz rezervacije iz nekog drugog razloga primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije.

VILA

 

Za rezervaciju smještaja i ostalih usluga u vilama potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% prilikom izvršenja rezervacije. Ostatak iznosa računa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. Povrat akontacije umanjen za troškove usluga banke je moguće zatražiti ako je rezervacija otkazana 45 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 44 dana prije dolaska akontacija se ne vraća.

U svrhu osiguranja za slučaj oštećenja uređenja ili opreme Vile naplaćuje se kaucija po dolasku u iznosu od 200 Eura.

Iznos kaucije vraća se na kraju boravka ukoliko nije bilo slučaja oštećenja opreme Vile.

Ukoliko kupac u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Imperialu d.d. ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Imperial d.d. zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ako kupac koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Imperial d.d. zaračunati će samo eventualno nastale stvarne troškove uzrokovane izmjenom rezervacije.

U slučaju da kupac želi izmijeniti rezervaciju izvršenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno
e-mailom: reservations@imperial.hr. Imperial d.d. će prema raspoloživim mogućnostima kupcu potvrditi izmjenu rezervacije te navesti nove uvjete rezervacije. U slučaju da izmjena rezervacije nije moguća te ako zbog toga kupac odustane od potvrđene rezervacije, odnosno u slučaju da kupac zatraži otkaz rezervacije iz nekog drugog razloga primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije.

 

AUTOKAMP

PARCELE

Za rezervaciju parcele i ostalih usluga u autokampu potrebno je izvršiti jednokratnu naknadu u iznosu od 30 Eura po parceli prilikom izvršenja rezervacije. Naknada je nepovratna i ne odbija se od računa. Iznos računa uplaćuje se najkasnije do 13.00 h na dan odlaska, ili do 15:00 h za odlazak slijedećeg dana na recepciji smještajnog objekta.
U slučaju ranijeg odlaska u odnosu na rezervirani period boravka na parceli, gost se obvezuje platiti naknadu za dane kada nije boravio po cijeni prazne i nenastanjene parcele.
Rezervacija parcele vrši se prema zonama. Određeni broj parcele predmet je posebne želje kupca koja se prilikom izvršenja rezervacije ne potvrđuje, odnosno ne garantira.

 

 

MOBILNE KUĆE

Za rezervaciju mobilnih kuća u autokampovima uplaćuje se akontacija prilikom izvršenja rezervacije u iznosu od 150 Eura. Ostatak iznosa računa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka korištenja usluga. Povrat akontacije umanjen za troškove usluga banke je moguće zatražiti ako je rezervacija otkazana 30 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 29 dana prije dolaska akontacija se ne vraća.

U slučaju otkaza rezervacije Imperial d.d. zadržava od ukupne cijene rezervacije:
- za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge 40%
- za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge 80%
- za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge 100%
- u slučaju otkaza zbog više sile, kupac je dužan predočiti pismenu potvrdu o nastaloj višoj sili, a Imperial d.d. zaračunava samo stvarne troškove otkaza rezervacije, od maksimalno 25% od ukupne vrijednosti usluge

PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM

Kreditnu karticu tereti se za iznos izražen u kunama. Korištenjem sustava on-line bookinga odabrane usluge može se plaćati kreditnim karticama: American express, Mastercard, Visa i Diners club.

PRIJAVA

Prijava u smještajni objekt, moguća je nakon 14:00 h, na dan dolaska.
Prijava za parcelu, moguća je nakon 14:00 h, na dan dolaska.
Prijava u mobilnu kuću i vilu moguća je nakon 16:00 h, na dan dolaska.

ODJAVA

Odjava iz smještajnog objekta se mora izvršiti do 10:00 h, na dan odlaska.
Odjava za parcelu se mora izvršiti do 14:00 h, na dan odlaska.
Odjava iz mobilne kuće se mora izvršiti do 10:00h, na dan odlaska.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, kupac je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 5,50 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od navršenih 12 do navršenih 17 godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do navršenih 11 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima rezerviranja i istovremeno s uplatom konačnog iznosa računa.

 

NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja kupac u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete rezerviranja.

 

PRAVNE NAPOMENE

OBVEZE IMPERIALA DD

USLUGE

Imperial d.d. osigurava uslugu smještaja i ostalih usluga prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno poslanoj ponudi odnosno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje uslugu kako je opisano u ponudi koja se nalazi na autoriziranom dijelu stranica. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene ponudi (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga kupac posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Cijene smještaja objavljene su eurima. Račun se ispostavlja u kunama prema srednjem tečaju HNB. Plaćanje u gotovini u Eurima ili Kunama ili kreditnom karticom. Imperial d.d. zadržava pravo promjene objavljenih cijena s obzirom na moguće izmjene tečaja te ostale razne okolnosti. Kupcima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Imperial d.d. garantira cijenu smještaja, navedenu u ponudi temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na potvrdi rezervacije, Imperial d.d. ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim kupcima ili prihvatiti sve kupce uz nadoplatu korištenja usluge na licu mjesta.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi usluga smještaja, prehrane, i ostalih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje kupac dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Imperial d.d. u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.imperial.hr i www.rab-camping.com ili katalogu i drugim tiskanim promidžbenim materijalima Imperiala d.d..

 

 

PRAVO IMPERIALA D.D .NA IZMJENU REZERVACIJE ILI OTKAZ

Imperial d.d. zadržava pravo promjene ili otkaza rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti ili otkazati samo uz prethodnu obavijest kupcu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je kupac potvrdio rezervaciju.

OBVEZE KUPCA

Kupac se obvezuje:
- posjedovati valjane putne isprave
- poštivati carinske i devizne propise
- pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
- prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (potvrdu izvršene rezervacije)
- provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, kupac snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije kupac se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA

Imperial d.d. ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se korištenje ili najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se na recepciji smještajnog objekta i nadležnoj policijskoj postaji.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, kupac može zahtijevati razmjernu odštetu tako da izvrši prigovor. Svaki kupac ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki kupac - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Za uslugu koju smatra neodgovarajućom kupac se obvezuje odmah na recepciji smještajnog objekta izvršiti prigovor ili o tome obavijestiti službu za odnose s kupcima Imperiala d.d. na e-mail: customer.service@imperial.hr.

Kupac se obvezuje surađivati s osobljem recepcije smještajnog objekta u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako kupac ne prihvati ponuđeno rješenje ili odštetu za predmet prigovora od strane osoblja recepcije smještajnog objekta, Imperial d.d. nije dužan uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko nakon ponuđenog riješenja ili odštete za predmet prigovora od strane osoblja recepcije smještajnog objekta, kupac i dalje smatra da ima pravo na prigovor, najkasnije 28 dana po odjavi iz smještajnog objekta, obvezuje se poslati pismeni prigovor zajedno sa dokaznicama, dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora na jedan od sljedećih načina:e-mailom na adresu customer.service@imperial.hr ili poštom na adresu Imperial d.d., J. Barakovića 2, HR-51280 Rab.

Imperial d.d. će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 28 dana.

Imperial d.d. se obvezuje donijeti pismeno riješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Imperial d.d. može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Imperial d.d. će riješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu korištenja usluga. Dok Imperial d.d. ne donese riješenje, kupac se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge.

NADLEŽNOST SUDA

Ako kupac nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu.
Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost suda u Rijeci.

POLITIKA PRIVATNOSTI

IZJAVA O SIGURNOSTI

Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com interneta i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem vatrozida (firewalla).
Kod MasterCarda i Visa kartica primjenjuje se 3D Secure program sigurne kupnje

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Imperial d.d. se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca usluga. Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Imperial d.d. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Iako koristimo vrhunsku sigurnosnu tehnologiju, ne možemo preuzeti odgovornost za štetne sadržaje, 'spyware' ili viruse koji cirkuliraju internetom. Korisnik ovih stranica obvezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja ili gubitka podataka.

Korisnik ovih stranica suglasan je da Imperial d.d. ne odgovara za greške u prijenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prijenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa Internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.

Web stranice Imperiala d.d. su javne i dostupne svima, a usluga se pruža na temelju dostupnosti. Odbacujemo svaku odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, specijalne ili komercijalne štete, uključujući gubitak dobiti, koje mogu proizaći iz mogućnosti odnosno nemogućnosti korištenja ovih web stranica.

Imperial d.d. pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventualne promjene biti će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.


IMPERIAL d.d.
Jurja Barakovića 2
HR-51280 Rab
MB 3044572

OIB 90896496260
Tel. 051 66 77 88
Fax. 051 72 41 17
E-mail: reservations@imperial.hr