Kongresna dvorana „Arba“

Dvorana "Arba" u hotelu Padova, može primiti 150 osoba – theatere setting. Mulitifunkcionalna je jer se može urediti "theatre", "classroom" , "U" postava i "banquet" stilom. Dvorana je uređena za vođenje poslovnih prezentacija, kongresa i sastanaka, te za održavanje banketa, izložbi, prezentacija, revija i slično.