Kongresna dvorana "Carolina"

Dvorana «Carolina» može primiti 80 osoba – theatere setting. Mulitifunkcionalna je jer se može urediti "theatre", "classroom" , "U" postava i "banquet" stilom. Dvorana je uređena za vođenje poslovnih prezentacija, kongresa i sastanaka, te za održavanje banketa, izložbi, prezentacija, revija i slično.

Cijene najma kongresne dvorane u Eurima

  • Cijene za najam kada gosti borave u hotelu i koriste uslugu dvorane 
  • Poludnevni najam: 40 Eura 
  • Dnevni najam : 70 Eura 
  • Cijene za uslugu samo najma dvorane 
  • Poludnevni najam: 50 Eura 
  • Dnevni najam : 100 Eura