Press

Brošure

Informacije o našim smještajnim kapacitetima i ponudama dostupne su u obliku tiskanih materijala. Za pregled dokumenta nužan je PDF preglednik (npr. Adobe Reader koji besplatno možete instalirati s adrese: Adobe Reader ).

Dokumenti su optimizirani za web pregled. Ukoliko trebate verzije dokumenata optimizirane za tisak, molimo obratite se našoj tehničkoj službi odjela marketinga. Rado ćemo Vam ustupiti sve potrebne informacije i materijale.

HOTELS

CAMPING