Vizija i misija

Naša je VIZIJA postati prepoznatljiva i najznačajnija regionalna tvrtka na području hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma.

MISIJA «Imperial»-a d.d. je svakog gosta dočekati s osmjehom, pružiti mu kvalitetan i ugodan boravak koji se pamti i budi u njemu želju da se ponovo vrati. Zadovoljan gost pretpostavka je za zadovoljstvo vlasnika i sadašnjih radnika, ali i budućih generacija koje nadolaze i koje u «Imperial»d.d. vide sigurnost egzistencije i nadu u život na otoku.

Za ostvarenje misije, pred rukovodeće i izvršne kadrove, postavljaju se slijedeći CILJEVI:

  • Tržište. Stabilnost i proširenje u zemljama Zapadne i Srednje Europe, osobito Njemačke, Italije, Austrije, Engleske, Nizozemske, Danske, Češke, Mađarske, Slovačke, Švicarske, Francuske, Poljske, Švedske i Slovenije, te na domaćem tržištu.
  • Inovacije i produktivnost. Permanentno unositi inovacije u sadržaje usluga, proces njihova pružanja i prodaje, kako bi se povećanjem razine kvalitete i smanjenjem troškova, povećala konkurentnost.
  • Informatizacija. Bitno povećanje učinka, poboljšanje poslovnih funkcija i kontrole nameće potrebu nastavljanja informatizacije cjelokupnog poslovnog sustava i njegovog stalnog osuvremenjivanja.
  • Kadrovi. U svim poslovnim funkcijama, osobito u pružanju usluga, prodaji i financijama vršiti odabir i permanentno usavršavanje kadrova. Osobitu pozornost treba poklanjati odabiru i specijalističkom obrazovanju poslovodnih kadrova, te sustavu nagrađivanja na svim razinama.
  • Rentabilnost. Cilj je da se postiže dobit kako bi se ostvario stalni rast imovine Društva i isplata dividendi dioničarima. 
  • Zaštita okoliša. Tvrka Imperial d.d. predana je misiji zaštite okoliša. Naš je cilj istaknuti i pomagati pri očuvanju jedinstvenih geoloških i prirodnih vrednota otoka, promicati održivi razvoj, odgovornost pri upravljanju resursima te ukazati potrebnu brigu biljnom i životinjskom ekosustavu otoka Rab.